Christiania-slekten Meyer føres tilbake til Christen Petersen (død etter 1721), bonde på Forr i Fron. Han var far til høker i Christiania Peder Christensen (1701–73). Sønnen Peter Petersen (Pedersen) Meyer (1745–1801) fikk borgerskap som høker 1773, kjøpmann 1784 og ble svært velstående. Sønnen Jacob Meyer (1781–1856) var en betydelig trelasthandler, en av byens største skipsredere og ble regnet for Norges rikeste mann. Han var far til konsul Lorentz Jacob Meyer (1814–88), eier av Losby og Refsnes, og forretningsmannen og legatstifteren Thorvald Meyer (1818–1909). Sistnevnte var far til Ingeborg Christine Meyer (1843–82; gift med hoffsjef Herman Severin Løvenskiold), Thea Meyer (1846–1922; gift med statsminister Christian Homann Schweigaard), Ragnhild Meyer (1849–1933; gift med forretningsmannen Axel Heiberg) og Mimi (eg. Mathilde) Meyer (1852–1932; gift med godseier Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg til Bogstad).