Indias første virkelige meteorologiske satellitt, skutt opp 12. september 2002 og plassert i geostasjonær bane ved 74 grader øst. Hadde en oppskytningsmasse på 1060 kg og er blant annet utrustet med Very High Resolution Radiometer som registrerer i den synlige og den termisk infrarøde delen av spekteret med en oppløsning opp mot 2 km. En Data Relay Transponder samler inn og videreformidler meteorologiske data fra ubemannede målestasjoner på bakken.