Meteordypet, det dypeste parti av en dyphavsrenne øst for South Sandwich Islands i Antarktis.