Metalldreieren, betjener særlig maskiner for dreiing av utvendige og innvendige flater på arbeidsstykker i metall. Faget ble godkjent som eget lærefag fra 1953, men er nå en del av maskinarbeiderfaget.