Mesha, konge av Moab, fjellandet øst for Dødehavet, på 800-tallet fvt. Kong Mesha nevnes i Den hebraiske bibel (2 Kongebok 3,4 ff.) og er også kjent fra en minnestein, kjent som Mesha-stelen, som ble funnet i Dhiban i Jordan. Stelen har en lengre innskrift som blant annet omhandler Moabs forhold til israelittene.