Mesabi Range, i Minnesota, USA, en av de største jernmalmforekomster i verden; ligger i Lake Superior-området, som også omfatter forekomstene Marquette, Menominee, Gogebic, Vermillion og Cayuna Range. Mesabi Range har form av et 200 km langt og 0,4–5 km bredt belte av jernmalmer som stryker sørvest–nordøst og faller flatt mot sørøst. Malmene er sedimentære og hører til en mektig prekambrisk jernformasjon. Tidligere drev man bare på malmer hvor det var skjedd en sekundær anrikning av hematitt ved forvitringsprosesser. Senere har det vært en avtagende produksjon av slik rikmalm med vel 50 % jern, mens det har vært en økende produksjon av fattig malm, magnetitt-taconitt, fra den østlige del av Mesabi Range. Disse malmene knuses og anrikes til konsentrater av slig og pellets. I alt er det fremstilt over tre milliarder tonn salgsprodukter siden 1884.