Mentor, i Odysseen navnet på Odyssevs' trofaste venn, som han betrodde omsorgen for hus og hjem mens han selv drog mot Troja. Da Athene fulgte Odyssevs' sønn Telemakhos på leting etter hans far, tok hun på seg Mentors skikkelse.