Mentawai, øygruppe i Indonesia, vest for Sumatra, 6097 km2. Omfatter Siberut, Sipura, Nord- og Sør-Pagai og en mengde småøyer. Innbyggerne er gammelmalayer og har bevart en egen kulturform. Også transmigranter fra Java. Skoghugst. Det dyrkes bananer, taro og sago.