Mens gresset gror, dør kua, gammelt ordtak som betegner at altfor omstendelige forberedelser eller lang ventetid gjør at hjelpen kommer for sent; finnes i Tunnicus' samling av tyske ordspråk 1514: Wenn das Gras wächst, so ist das Pferd oft tot.