Mennesket spår, Gud rår, ordspråk som trolig er bygd på Salomos Ordspråk 16,9: «Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang». Eldste kilde i nåværende utforming er Thomas a Kempis.