Meng, norsk slekt som stammer fra borger i Fredrikstad Hans Pederssøn. Hans sønn, godseier og kjøpmann Nils Hanssøn Meng (1604–76) var en av de borgere som ivret sterkest for anleggelsen av kjøpstaden Frederikshald (Halden), og ble senere selv magistratspresident der. Hans datter Mette Meng (død 1696) var en av partisipantene i sagbrukskompaniet i Tista, forløperen til Saugbrugsforeningen. Hun var først gift med den rike kjøpmann og offiser Peder Olssøn Nordmand (død 1676), og deretter med visepresident Niels Stub (1638–1723). Hennes søster Dorthe var gift med en annen rik kjøpmann og offiser, Mathias Bjørn.