Menai Strait, sund i Storbritannia, Wales, Anglesey, mellom fastlandet og Isle of Anglesey, 24 km langt, bredde 180–3200 m. Over sundet fører en 176 m lang hengebro, oppført 1819–26 (Menai Bridge). En jernbanebro, Britannia Bridge, fører over sundet.