Meliaceae, tofrøbladet plantefamilie. 46 slekter med 1300 arter trær og busker i tropene. Blomstene er femtallige, frikronede og regelmessige. Pollenbærerne er ofte sammenvokst til et rør. Hit hører flere arter med verdifull ved, i slektene Swietenia og Carapa (mahogni), Khaya (gambia-mahogni) og Cedrela (sigarkassetre).