Melchior Broederlam, flamsk maler som arbeidet ved hoffet i Burgund og nøt stort ry. Få av hans verker er bevart, men i Musée des Beaux-Arts i Dijon er bevart to fløyer til et alterskap fra 1399, med blant annet Marias bebudelse og Flukten til Egypt. Broederlam var forløper for brødrene van Eyck.