Meizhou, by på prefekturnivå i Kina, i nordøstlige del av Guangdong, ved Meielven (Mei Jiang), bielv til Hanelven (Han Jiang); 237 800 innb. (2002). Vei- og jernbaneknutepunkt. Jernbanen mellom Guangzhou og Shantou går gjennom byen. Befolkningen tilhører hovedsakelig hakka-folket.