Meister Francke, tysk maler, virksom i Hamburg. Fikk trolig sin utdannelse i Frankrike like etter 1400. Han strebet etter en mer naturalistisk gjengivelse av motivene enn det som var vanlig under gotikken. Bevarte arbeider er et Barbara-alter i Finlands nasjonalmuseum (1412) og et alterskap i Kunsthalle, Hamburg (1424).