Mehmet Emin Bozarslan, kurdisk forfatter, født i den kurdiske delen av Tyrkia. Han kom tidlig i opposisjon til tyrkiske myndigheter på grunn av sitt forfatterskap, og ble fengslet flere ganger. I 1978 kom han til Sverige som politisk flyktning, og han har utgitt bøker både på kurdisk og svensk, f.eks. Rapport om den kurdiska invandrargruppen i Sverige (1981). Ellers har han bl.a. transkribert det kurdiske nasjonaleposet Mem u Zin (Mem og Zin) fra det arabiske til det latinske alfabetet.