Mehmet 3, sultan fra 1595 etter faren Murat 3. Stod i strid med sine brødre og kjempet på Balkan og i Anatolia.