Mehmed Ziya Gökalp, tyrkisk lyrikar og sosiolog. Han var ein leiande ungtyrkar og grunnleggjande teoretikar i den sterkt nasjonalistiske pantyrkiske rørsla som blir kalt turanismen.