Medardo Rosso, italiensk billedhugger; utdannet 1881–83 ved akademiet i Brera. Særlig kjent er hans skisser og bevegelsesstudier utført i voks. I 1890-årene mottok han impulser fra Auguste Rodin, ble kjent med ham og Edgar Degas, utstilte med Rodin 1904. Først 1910 slo han igjennom i sitt hjemland, hvor han betydde mye for yngre billedhuggere, bl.a. futuristene.