Medaljen for lang og tro tjeneste, sivil norsk belønningsmedalje, innstiftet 1886 av Det Kongelige Selskap for Norges Vel; utdelt første gang 1888. Medaljen, som er tegnet av Brynjulf Bergslien, kan deles ut til privat og offentlig ansatte som har 30 års sammenhengende tjeneste hos samme arbeidsgiver eller på samme arbeidssted (fra 2004 kan også tjeneste med avbrudd godkjennes). Medaljen blir årlig delt ut til 2000–2500 personer.