Maya Deren, amerikansk filmregissør og -teoretiker født i Kiev, flyktet som barn med familien til USA i 1922. Etter litteraturstudier i New York, arbeidet hun først som journalist. Hennes poetiske, drømmeaktige debutfilm Meshes of the Afternoon (1943) ble laget i samarbeid med ektemannen Alexander Hammid. Filmen var påvirket av Cocteau, og ble ansett som et pionerverk innen den amerikanske filmavantgarden. I senere filmer, som A Study in Choreography for Camera (1945) og Meditation on Violence (1948), hentet Deren ofte inspirasjon fra ballett. Hun utgav boken An Anagram of Ideas on Art, Form, and Film (1946), og stod bak mesteparten av fotomaterialet i Divine Horsemen: the Living Gods of Haiti (1985), en dokumentar som ble sammenstilt og utgitt av Derens eksmann Cherel Ito etter hennes død.