May Sinclair, britisk forfatter og kvinnesakskvinne; romaner bl.a. The Divine Fire (1904) og Mary Olivier (1919), preget av fin og inntrengende karakterskildring. Hun var en av de første som gjorde stream of consciousness til litterær teknikk, og muligens den første som anvendte dette uttrykket spesielt i forbindelse med litteraturen (i et essay om Dorothy Richardson 1918).