May-Helen Molvær Grimstad, norsk politiker (KrF). Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal 1993–2009. Leder av familie-, kultur- og administrasjonskomiteen 1997–2001 og av Familie- og kulturkomiteen 2005–09.