Max Rubner, tysk professor, fra 1891 direktør ved Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft i Berlin. Den første som benyttet vitenskapelige metoder i et systematisk studium av samspillet mellom klær og menneskets fysiologi. Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo i 1911.