Max Nordau, ungarsk-tysk jødisk forfatter. Nordau levde det meste av sitt liv som litterat i Paris. Han gikk sterkt inn for T. Herzls sionisme og ideer om opprettelsen av en egen jødisk stat. Nordau skrev en rekke kultur- og tidskritiske verker, bl.a. Degeneration (1895) og Zionism and anti-Semitism (1904), og dessuten teaterstykker og romaner.