Max Borms, belgisk politiker. Før den første verdenskrig en av lederne for den flamske bevegelse. Ble 1917 medlem av «rådet for Flandern», som ble oppnevnt av de tyske okkupasjonsmyndigheter. Dømt til døden 1919 av de belgiske myndigheter, men benådet til livsvarig fengsel. Frigitt 1929. Under den annen verdenskrig samarbeidet Borms igjen med tyskerne. Ble dømt til døden og henrettet etter frigjøringen.