Max Adler, tysk-østerriksk sosiolog, i 1920-årene ideolog for venstre fløy av sosialdemokratiet i Tyskland og Østerrike. Adler er en av austromarxismens grunnleggere, og prøvde å forsone Marx' materialisme med Kants idealistiske filosofi. Hovedverk: Marx als Denker (1908).