Maurice Schumann, fransk politiker. Talerør for den franske motstandsbevegelsen i London under den annen verdenskrig. Formann i det folkerepublikanske parti (MRP) 1945–49, utenriksminister 1951–54, senere formann i utenrikskomiteen 1959–62. Ulike regjeringsposter fra 1962, utenriksminister 1969–73. Medlem av senatet fra 1974 til sin død. Har utgitt flere bøker om politiske emner og dessuten romaner og noveller.