Maurice Halbwachs, fransk sosiolog. Elev av Henri Bergson og Émile Durkheim, professor i Strasbourg 1918–36, senere ved Sorbonne, Paris. I Les Cadres sociaux de la mémoire (1925) søkte han å påvise samfunnets rolle i det som huskes, og i Les Causes du suicide (1930) videreførte og utdypet han Durkheims teori om selvmordet på grunnlag av nytt materiale. Mémoire collective et mémoire historique ble utgitt posthumt (i L'Année sociologique, 3. utg. 1949). Han døde i konsentrasjonsleiren Buchenwald.