Maurice Barrès, fransk forfatter og politiker. Han var opprinnelig sosialist, men i trilogien Le Culte du moi (1888–91) hevder han en ekstrem individualisme som senere sterkt avdempes til fordel for rasemystikk og politisk konservatisme med tradisjonskultus som sentral verdi. Dette blir det bærende element i trilogien om L'Énergie nationale, hvis betydeligste bind er Les Déracinés (1897). Mot moderne kosmopolitisme setter Barrès sitt program for nasjonal og regional forankring. Han var bl.a. en ivrig Dreyfus-motstander. Hans sterke nasjonalisme får uttrykk i lyrisk beveget prosakunst, som f.eks. i La Colline inspirée (1913). Under den første verdenskrig kjempet han for nasjonalt samhold over ideologiske skillelinjer. Barrès ble betraktet som en av lederskikkelsene i samtidens franske litteratur, og i mellomkrigstiden hadde hans ideer betydelig innvirkning på fransk konservativ tenkning. Etter den annen verdenskrig har hans anseelse sunket betraktelig, særlig på grunn av de idealer han var talsmann for.