Maugham, britisk slekt som stammer fra William Maugham (ca. 1680–1771), forpakter i Westmorland. Hans sønnesønn var juristen Robert Maugham (1788–1862), grunnlegger av den britiske advokatforeningen The Incorporated Law Society (1827), som var farfar til juristen og politikeren Fredric Herbert Maugham (1866–1958), lordkansler 1938–39, fra 1939 viscount Maugham of Hartfield, og dennes bror, forfatteren William Somerset Maugham (1874–1965). Førstnevnte var far til forfatteren Robin Maugham (1916–81); viscounttittelen døde ut med ham.