Maudheim-medaljen, norsk erindrings- og fortjenstmedalje innstiftet av kong Haakon 7 1951. Maudheim-medaljen ble tildelt deltagerne i den norsk-britisk-svenske vitenskapelige ekspedisjon til Antarktis 1949–52. Medalje og bånd er identisk med Kongens fortjenstmedalje i sølv; båndet er forsynt med en sølvspenne med inskripsjonen «Maudheim 1949–52».