Matteo Bandello, italiensk forfatter, den betydeligste italienske novellist på 1500-tallet. Han var dominikaner og levde i Nord-Italia, men bosatte seg til sist i Frankrike, hvor han ble biskop i Agen. Hans hovedverk er Novelle (svensk overs. 1927 og 1993), som består av 214 livlige og interessante skildringer av livet i hans samtid. Bandello regnes som en litterær arvtager etter Boccaccio, og fra hans noveller har Shakespeare hentet motivet til Helligtrekongersaften og Romeo og Julie. Diktene hans er samlet i verket Canzoniere (1544).