Mathias Monn, østerriksk komponist, en av hovedrepresentantene for den før-wienerklassiske stilen. I hans symfonier finnes mange av de trekk (bl.a. i sonatesatsformen der vi finner et tydelig 2. tema og en gjennomføringsdel) som Haydn og Mozart kom til å utvikle til fullkommenhet i sine symfonier. Monn innlemmet også menuetten som 3. sats i symfonien.