Matanzas, by på Cubas nordkyst, ca. 100 km øst for Havana; 127 300 innb. (2003). Havneby med stor eksport av sukker; rayon-, sko- og gjødningsindustri, fiske. En del turisttrafikk. Kultursenter med borg fra 1600-tallet, domkirke. Byen ble grunnlagt ca. 1690.