Massimo Bontempelli, italiensk forfatter; grunnla det litterære tidsskriftet «900», som til å begynne med ble publisert i Frankrike, med bl.a. J. Joyce, V. Woolf, A. Malraux og R. M. Rilke som medarbeidere. Tidsskriftet søkte å fremme en «magisk realisme», i slekt med surrealismen, og var inspirert av avantgardistiske tankeretninger. «900» banet vei for andre tidsskrifter og påvirket forfattere som Alvaro, Moravia, Landolfi og Buzzati. Bontempellis eget forfatterskap startet med en viss tilknytning til den italienske futurismen. Han skrev en lang rekke romaner, bl.a. Eva ultima (1923), Gente nel tempo (1937) og Giro del sole (1941), men hans teoretiske intuisjon og utarbeidelse av litterære retningslinjer var av større betydning. Romanene kan sies å bære preg av en tørr intellektualisme, av noe mekanisk og kunstig. 1927–28 hadde Bontempelli en betydelig posisjon i den italienske fagforeningen for forfattere, og han kom etter hvert i opposisjon til fascistregimet og ble knyttet til venstrepartiene etter krigen.