Staten kontrollerer store deler av landets medier. Informasjonsdepartementet gir ut landets eneste dagsavis, Seychelles Nation, med et opplag på 3500 (2004). Ved siden av denne utgir politiske organisasjoner og den romersk-katolske kirken i alt seks aviser som utkommer ukentlig eller sjeldnere. Samtlige aviser trykkes på engelsk, fransk og kreolsk. Seychelles Broadcasting Corp, grunnlagt som et statlig selskap 1983, formelt uavhengig fra 1992, sender radio- og fjernsynsprogrammer på de samme tre språkene. Det som nå er radiodelen, SBC Radio, startet sin virksomhet i 1941. Fjernsynssendinger startet i 1983