I 2005 utkom ni dagsaviser, alle i Kampala, seks av dem på engelsk og tre på luganda, størst opplag hadde den offisielle regjeringsavisen New Vision (34 000 på hverdager og 42 000 på søndager). Pressen har en relativt fri stilling, men det hender regjeringskritiske artikler forbys. - Det statskontrollerte Radio Uganda (grunnlagt 1954) sender på 24 språk i to kanaler, bl.a. engelsk, fransk, arabisk, swahili og lokale språk. Også en uavhengig radiostasjon har nasjonale sendinger. Den statlige Uganda Television (UTV, startet 1962) sender hovedsakelig på engelsk i én kanal. I tillegg til den statlige kringkastingsvirksomheten finnes også private radio- og TV-stasjoner, bl.a. det uavhengige Sanyu Television (etabl. 1994) som sender i Kampala-området.