Landet har pressefrihet, men markedet er svært lite. En offisiell avis, Sikuleo o Tuvalu/Tuvalu Echoes, pleide å utkomme hver 14. dag på tuvalsk og engelsk, men bare i noen få hundre eksemplarer. Det religiøse tidsskriftet Te Lama utkommer av og til. Den statlige Radio Tuvalu, grunnlagt 1975, sender på tuvalsk og engelsk. Den videreformidler også BBC World Service. Landet har ingen egen TV-stasjon, men via satellitter får man inn noen utenlandske TV-sendinger.