Det blir utgitt tre dagsaviser med et samlet opplag på ca. 130 000 eksemplarer. De utgis i Port of Spain, pressespråket er engelsk. Pressefrihet, som er nedfelt i grunnloven, blir respektert. Fem kringkastingsselskaper driver radiosendinger, alle er kommersielle. Det statlige kringkastingsselskapet National Broadcasting Network (NBN), som drev to TV-kanaler og fire radiostasjoner, stengte i 2005 etter 40 års virksomhet. Et nytt statseid kringkastingsselskap, Caribbean News Media Network, er planlagt etablert. I 1991 ble den private TV-stasjonen CCN TV6 etablert, den er eid av Caribbean Communications Network . Den er nå landets største kanal, med mye egenproduserte programmer, bl.a. såpeoperaer. I tillegg til denne er det to andre private TV-stasjoner.