Det er registrert ca. 200 aviser i landet, en del av dem er statskontrollerte, mange er knyttet til politiske partier og organisasjoner, ingen av dem er dagsaviser. Selv om pressefrihet er garantert i grunnloven, respekteres denne friheten lite i praksis. Det dominerende kringkastingsselskapet er statlig og under politisk kontroll. Ved siden av den statskontrollerte radioen, er det noen få private radiostasjoner. Dusjanbes første private radio ble startet i 2002. I tillegg til det statlige TV-selskapet er det ca. 30 private regionale og lokale TV-stasjoner.