Det utkommer to dagsaviser, begge på nederlandsk, og fem publikasjoner som kommer ukentlig eller sjeldnere. - All kringkastingsvirksomhet administreres av den statlige organisasjonen Telesur NV. Det er 19 radiostasjoner, to statseide og 17 private, den viktigste er den statlige Stichting Radio Omroep Suriname (SRS). De sender på nederlandsk, engelsk, hindi, javanesisk og lokale språk. Det er tre fjernsynskanaler, to av dem statseide, også disse drives med reklamemidler. De sender på nederlandsk, engelsk, spansk, portugisisk og lokale språk.