Borgerkrigen 1990-94 rammet også mediene i Rwanda. Landet har ingen dagsaviser, men flere aviser/blader som kommer ut i små opplag, hver fjortende dag eller sjeldnere. Den statlige radiostasjonen Radio Rwanda sender daglig på fransk, kinyarwanda, swahili og engelsk. Den tyske stasjonen Deutsche Welle Relay Station Africa sender daglig på tysk og seks andre språk. Under borgerkrigen hadde begge parter egne radiosendinger. Etter 1994 har FN og hjelpeorganisasjoner hatt radiosendinger på kinyarwanda, ikke minst for å kunne formidle informasjon til flyktningeleire i og utenfor landet. Den statlige Television rwandaise (TVR) når med sine fjernsynssendinger ca. 60 % av befolkningen.