Panama har sju dagsaviser, som alle utkommer på spansk, samlet opplag (2004) ca. 183 000. Den eldste avisen som ennå utkommer, er La Estrella de Panamá, grunnlagt 1853 (opplag ca. 20 000). Størst er El Siglo, Critíca Libre og La Prensa, som alle har et opplag på rundt 40 000. Siden 1990 har landet hatt pressefrihet. De fleste av landets nærmere 200 radiostasjoner er kommersielle. Landet har seks kommersielle fjernsynsselskaper i tillegg til et statlig, som i hovedsak sender kultur- og undervisningsprogrammer. I alt hadde Panama i 2004 134 autoriserte TV-kanaler.