Massemedia i Myanmar preges av sterk statlig kontroll. Av landets fem dagsaviser er det bare to som oppgir opplagstall, begge disse er organer for juntaen (SPDC). Størst er avisen Myanmar Alin, med et opplag på ca. 400 000, den andre, New Light of Myanmar har et opplag på ca. 14 000. Det statlige kringkastingsselskapet (MTRD) sender radio- og fjernsynsprogrammer på engelsk, burmansk og lokale minoritetsspråk. Opposisjonen i landet har siden 1992 hatt daglige sendinger fra Norge til Myanmar.