Landet har to dagsaviser, Chaab, som utgis av det statlige nyhetsbyrået Agence Mauritanienne de l'Information (AMI) og den private Nouakchott Info, begge kommer ut på arabisk og fransk. I tillegg er det rundt 30 magasiner/tidsskrifter, som utkommer noenlunde regelmessig. Siden 1991 har landet offisielt hatt pressefrihet, og den statlige avisen har fått en viss konkurranse, men landet har fortsatt sensur, og opposisjonsaviser er blitt stengt. I presseloven heter det at aviser kan stenges hvis de bringer stoff som kan underminere islam eller kan antas å true rikets sikkerhet. Radioselskapet Radio de Mauritanie (RM) og fjernsynsselskapet Télévision de Mauritanie er begge statseide. Radiosendingene er på arabisk, fransk og tre regionale språk. Fjernsynssendinger kom i gang 1984.