Det utkommer fem dagsaviser og 11 aviser/tidsskrifter med ukentlig eller sjeldnere utgivelse. Så godt som all pressevirksomhet er konsentrert i Bangui. Avisene, som alle er private, kan fritt kritisere regjeringen, men pga prisene og landets høye analfabetisme har de svært små opplag og dermed liten innflytelse. Det statlige selskapet Radiodiffusion-télévision Centrafrique, grunnlagt 1958, sender radioprogrammer på fransk og sango. Fjernsynssendinger begynte i 1983. Landet har også noen lokale radiostasjoner, én stasjon drevet av FN, én av den katolske kirke og én kommersiell radiostasjon.