Martin Strandli, norsk politiker (A) og kommunal tjenestemann, utdannet snekker. Byggeleder 1922–33, hovedkasserer i Bygningsindustriarbeiderforbundet 1933–37 og 1945–46. Var sammen med arkitekt Jacob Christie Kielland med å stifte OOBS (fra 1934 OBOS) i 1929. Fra 1937 var han heltids styreformann i OBOS til han ble arrestert av tyskerne 1942. Adm. direktør i Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) 1946–60 og dermed ansvarlig for den storstilte boligbyggingen i Oslo i perioden, særlig utbyggingen av de første drabantbyene i det tidligere Aker.