Martin Schongauer var en tysk maler og kobberstikker som virket i sin fødeby Colmar. Hans malerier viser nederlandsk påvirkning fra blant annet Rogier van der Weyden, for eksempel i Madonna im Rosenhag (1473, Colmar). Blant de få malerier man ellers med noenlunde sikkerhet kan henføre til ham, hører bildene Antonius' fristelse og Jesu fødsel (Berlin). Fresken Dommedag, avdekket i Breisach i 1931, er antagelig fra ca. 1480, men utført med hjelpere. Schongauer var Tysklands betydeligste kobberstikker før Albrecht Dürer.